INZICHT

We kijken samen naar de beste manier van huisvesting. Dat begint met een kritische blik naar de binnenkant van het gebouw. Wat gebeurt daar precies? Wij denken mee hoe processen kunnen worden verbeterd, zodat uw gebouw daarop aansluit. Een pand moet nooit het uitgangspunt zijn. Wij maken de vertaalslag tussen bouw- en bedrijfskundige processen. Daarin nemen we desgewenst calculatie en artist impressions mee.

Een ander voordeel is dat wij werken met BIM (Bouw Informatie Modellering). Hierdoor kunnen wij met ons bouwteam efficiënter en effectiever samenwerken. Met BIM kunnen wij in een vroeg stadium al ontwerp besluiten maken, problemen detecteren en oplossen waardoor in de uitvoering minder bouwfouten en/of ontwerpwijzigingen ontstaan. Gedurende de bouw plukken zowel architect, aannemer als opdrachtgever hier hun vruchten van.

BOUWAANVRAAG

Elk bouwproject is een strategische en organisatorische uitdaging. Vaak heeft u te maken met regels en wetten van de overheid. Zonder kennis van zaken, leidt dit snel tot frustratie. Wij kennen de ingangen bij gemeenten en provincies en weten waar je op moeten letten bij een aanvraag. Soms moet je ook niet alles tegelijk willen. Onderdelen gefaseerd aanvragen is dan een betere tactiek. Dat vraagt om geduld. Door onze kennis van zaken kunnen we snel schakelen bij de overheid en aannemers.

BESPAREN

U weet waarschijnlijk goed wat u wilt. Maar toch loopt u in het bouwproces vaak vast in belangrijke keuzes en financieringsvragen. Daarnaast speelt tijd een belangrijke rol. Niet iedereen heeft zin en tijd om naast het ondernemen ook een bouwproces aan te sturen. Wij zijn ervan overtuigd dat u moet doen waar u goed in bent. Daarnaast hebben wij de contacten met specialisten en weten wij wat de prijzen in de markt zijn. Hierdoor heeft u dus niet alleen het beste resultaat, maar betaalt u ook nooit teveel.

VOORTGANG

Een bouwproces begint bij ons. Wij zijn een onafhankelijke expert die in de schoenen van de opdrachtgever staat en het bouwproject van begin tot einde begeleidt. Wij inventariseren de wensen en zoeken daar de juiste partijen bij. Op het moment dat het idee geboren is, stappen wij in. Aan de hand van een persoonlijk gesprek werken we de ideeën uit op papier. Dat doe we stapsgewijs. Zo werken we de planning volgens een checklist af en is er continu controle op de kwaliteit en begroting. Op vaste momenten plannen we een voortgangsgesprek in met u als opdrachtgever, zodat u inzicht houdt in de voortgang.